lqtop.jpg

首页 > 民生工程 > 正文

联庆村五保户名单
作者:赵海   发布时间:2019-03-26 11:02:14   来源:   点击:

联庆村五保户名单
 
序号 家庭住址 姓名 性别 供养形式       (集中/分散) 联系电话
1 联庆村苗竹组 鲁传兵 分散 14790645655
2 联庆村红星组 陈永安 分散 13855682121
3 联庆村赵冲组 赵方来 分散 13955619836
4 联庆村赵冲组 赵国平 分散 13966434489
5 联庆村狮形组 王昌雷 分散 15856549211
6 联庆村联庆组 方世中 分散 13855633828
7 联庆村联庆组 吴的平 分散 13855633828
8 联庆村沙帽组 王春生 分散 18712178728
9 联庆村凤形组 赵国洪 分散 13866610285
10 联庆村凤形组 朱声和 分散 13966422652
11 联庆村赵冲组 赵达春 分散 18955615039
12 联庆村花屋组 王昌义 分散 13855623259
13 联庆村花屋组 方法群 分散 13855623259
14 联庆村钟形组 路体云 分散 18712178728
15 联庆村花屋组 方立新 分散 18955613428
16 联庆村团结组 罗猴荣 分散 13966917563
17 联庆村联庆组 方丽娟 分散 13966082252
18 联庆村旗形组 方兴罗 分散 15178668499
19 联庆村羊岭组 吉玉荣 分散 18175328362
20 联庆村和平组 方永忠 分散 15399642559
21 联庆村苗竹组 鲁传德 分散 14790645655
22 联庆村友爱组 赵清元 分散 15212980218
23 联庆村凤形组 朱家里 分散 13966422652
24 联庆村代湾组 方代毛 分散 15178668499
25 联庆村代湾组 方三毛 分散 15178668499
26 联庆村代湾组 方凤求 分散 18365136305
27 联庆村严屋组 方昌全 分散 15178668499
28 联庆村牛形组 汪小祥 分散 15055659692
29 联庆村凤形组 朱礼焰 分散 13966422652
30 联庆村凤形组 赵国兴 集中 15855607009
31 联庆村友爱组 李偶荣 集中 15855607009
32 联庆村友爱组 赵清福 集中 15855607009
33 联庆村钟形组 鲍志林 集中 15855607009
34 联庆村钟形组 郑正林 集中 15855607009
35 联庆村团结组 方春红 集中 15855607009
           
           
           
           
           

相关热词搜索:

上一篇:联庆村非贫困户残疾人名单
下一篇:最后一页